„Utworzenie profesjonalnego serwisu internetowego…”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” otrzymała dofinansowanie na realizację inicjatywy lokalnej w obszarze ekonomii społecznej w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Projekt nosi tytuł „Utworzenie profesjonalnego serwisu internetowego o tematyce powiązanej z organizacją dużych imprez rodzinnych lub firmowych” i będzie realizowany od 1 września 2018 r. do 31 marca 2019 r.