Finał projektu pod hasłem „Historia zatrzymana w kadrze…”

8 czerwca br. w Domu Kultury w Tuchowie odbył się uroczysty finał projektu edukacyjnego pod hasłem „Historia zatrzymana w kadrze…” realizowanego przez Fundację Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”, a współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Burmistrz Gminy Tuchów pan Adam Drogoś, dyrektorzy szkół podstawowych zrzeszonych w projekcie, a w tym: pani Barbara Dusza – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej, pani Bernadeta Wróbel – dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej, pani Barbara Polek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach, pani Urszula Hajduga – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej, pani Kazimiera Snopkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łowczowie, pani Anna Maria Karcińska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. profesora Jana Sajdaka w Burzynie, pani Katarzyna Osika – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej oraz pan Józef Wzorek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

Poza uczestnikami projektu finał zgromadził także rodziców i dziadków, którzy pomagali dzieciom w zbieraniu i opisywaniu starych fotografii i sprzętów domowego użytku.

Projekt „Historia zatrzymana w kadrze…” miał na celu zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży o historii swoich rodzin oraz poznanie dawnych przedmiotów codziennego użytku. Miało temu służyć odszukanie starych zdjęć rodzinnych, spisanie historii ludzi i miejsc na nich przedstawionych oraz poznanie przedmiotów codziennego użytku oraz ich zastosowania, a następnie zdigitalizowanie zgromadzonych artefaktów. Osobna grupa uczniów Zespołu Szkół w Tuchowie pod opieką pani Renaty Szeląg przygotowała inscenizację o dawnych zwyczajach ludowych.

Uczestnicy projektu pracując w grupach pod opieką nauczycieli mieli do wykonania 2 duże zadania. Jedno z nich to odnajdywanie w zbiorach rodzinnych starych zdjęć (co najmniej sprzed 50 lat) oraz zaangażowanie starszego pokolenia do pomocy w opisywaniu miejsc i historii osób przedstawionych na zdjęciu. Drugie zadanie polegało na odnajdywaniu dawnych sprzętów domowego użytku i opisywaniu ich budowy i przeznaczenia z pomocą dostępnych źródeł oraz z wykorzystaniem wiedzy seniorów. Zgromadzone materiały zostały  zdigitalizowane poprzez wykonanie skanu starych zdjęć oraz fotografii starych przedmiotów. W celu zwiększenia wiedzy uczestników na temat dawnych narzędzi gospodarskich i przedmiotów domowego użytku uczestnicy wzięli udział w lekcji muzealnej „Sto lat temu w chłopskiej chacie” w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie oraz w lekcji muzealnej „Tajemnice zamkowej kuchni i spiżarni” w muzeum „Zamek w Dębnie”. W trakcie trwania projektu dzieci uczestniczyły w kursie komputerowym (skanowanie i obróbka cyfrowa zdjęć, kolaż oraz współtworzenie bloga). Chętni uczniowie przesłali swoje kolaże łączące dawne zdjęcia z nowymi na konkurs, który rozstrzygnął pan Ryszard Flądro.

Finał projektu rozpoczęło przedstawienie „Piórnik”, do którego scenariusz na podstawie wielu tekstów źródłowych napisała pani Renata Szeląg. Ta barwna inscenizacja pokazywała dawny wiejski zwyczaj darcia pierza, towarzyszące mu zabawy, rozmowy i przyśpiewki. Kolejnym punktem programu były prezentacje poszczególnych szkół, podczas których dzieci opowiadały, jak przebiegały prace nad zadaniami projektowymi, pokazując zdjęcia z zajęć, wystaw, wycieczek i innych imprez towarzyszących. Uczniowie pracowali pod kierunkiem opiekunów, a były to: pani Alicja Szpak (Tuchów), pani Ewa Duda (Karwodrza), pani Anna Cudek (Lubaszowa), pani Jolanta Odroniec (Dąbrówka Tuchowska), pani Beata Czuba (Piotrkowice), pani Renata Maurycy – Toczek (Łowczów), panie Katarzyna Osika i Agnieszka Maluciak (Jodłówka Tuchowska), pani Małgorzata Gacek (Siedliska), pani Barbara Bujak (Meszna Opacka), pani Kinga Burza (Burzyn).

Ostatnim punktem finału było wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu na kolaż.

Uczniowie wyróżnieni to:

I miejsce – Eliza Fudyma (Piotrkowice)

II miejsce – Jakub Adamczyk (Siedliska)

III miejsce – Wiktoria Iwaniec (Karwodrza)

Wyróżnienie – Michał Olszówka (Karwodrza)

Projekt zakończy się publikacją zbierającą stare fotografie, ich opisy oraz zdjęcia współczesnych odpowiedników przedmiotów codziennego użytku..

Zapraszamy na stronę projektu