Dobre praktyki z TIK

Poniżej zamieszczamy przykładowe dobre praktyki.

Strona internetowa klasy
Jednym z przykładów wykorzystania narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w codziennym życiu szkoły jest prowadzenie przez wychowawcę strony internetowej lub bloga klasy. Dają one możliwość publikowania osiągnięć uczniów, ich prac, dokumentowania szkolnej codzienności – stają się tym samym wirtualną kroniką klasy. Jednocześnie pozwalają nauczycielowi na zamieszczanie bieżących informacji, dodatkowych zadań.
 Uczniowie bardzo chętnie angażują się w przygotowanie dodatkowych zadań z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela programów internetowych. Zaskakują przy tym pomysłowością i szybkością wykonania. Poniżej prezentujemy przykłady zadań, których autorami są uczniowie  Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Tuchowie. Wszystkie prace publikowane były na blogu klasy.

 Zadania interaktywne w programie LearningApps:

Test jednokrotnego wyboru (związki frazeologiczne) – Mateusz Dusza (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Zadanie typu „Znajdź pary” na podstawie wiersza „Rejtan, czyli raport ambasadora” – Mateusz Dusza (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Wykreślanka z „Bajek robotów” – Karolina Sokołowska (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Milionerzy – powtórka z lektur omawianych w klasie VI – Zuzanna Kotecka (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Krzyżówka z „Szatana z VII klasy” – Karolina Sokołowska (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Krzyżówka powtórkowa o Janie Kochanowskim – Zuzanna Kotecka (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Wykreślanka z „Bajek robotów” – Zuzanna Kotecka (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Milionerzy z „Bajek robotów” – Zuzanna Kotecka (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Krzyżówka – części mowy i zdania – Zuzanna Kotecka (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Milionerzy z „Bajek robotów” – Aleksandra Pasik (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Milionerzy z „Bajek robotów” – Marcelina Martuś (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Test jednokrotnego wyboru z „Szatana z VII klasy”  – Michał Karpiel (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Mapy mentalne w programie Mind42:

Zabytki Tarnowa – Jakub Wróbel (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Zabytki Tarnowa – Zuzanna Kotecka (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Nasze lektury – Aleksandra Pasik (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Ciekawe miejsca w Tarnowie – Aleksandra Pasik (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Bohaterzy obrazu Jana Matejki „Rejtan” – Aleksandra Pasik (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Chmury wyrazowe w Tagxedo i Tagul:

Rodzaje głosek w Tagxedo – Marcelina Martuś (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Imiona dzieci z klasy w Tagxedo – Marcelina Martuś (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Części zdania w Tagxedo Karoliny Sokołowskiej (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Chmury w Tagul („Szatan z siódmej klasy” i rzeczowniki)  Karoliny Sokołowskiej (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

„Szatan z siódmej klasy” w Tagxedo  Mateusza Duszy (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

„Ania z Zielonego Wzgórza” w Tagxedo Mateusza Duszy (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Wypracowania

Wypracowanie z własną ekranizacją (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Książeczka w Storybird:

Książeczka do baśni „Trzy świnki” – Julia Rąpała (kl. IV a, rok szkolny 2015/2016)

Książeczka do wiersza „Moje dwie ojczyzny”  Karoliny Sokołowskiej (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)

Komiks w ToonDoo:

Komiks na podstawie fr. „Szatana z VII klasy” – Aleksandra Pasik (kl. VI, rok szkolny 2014/2015)