Finał projektu „Historia zatrzymana w kadrze… – edycja 2018”

10 czerwca w Domu Kultury w Tuchowie odbył się finał projektu „Historia zatrzymana w kadrze” organizowanego przez Fundację Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”, a dofinasowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt był cyklem przedsięwzięć adresowanych do 175 uczniów z 16 szkół podstawowych powiatu tarnowskiego.  W jego ramach uczestnicy pracując w grupach pod kierunkiem opiekunów odnajdywali w zbiorach rodzinnych stare zdjęcia i je opisywali, w miarę możliwości robili współczesne zdjęcia miejsc ujętych na odnalezionych fotografiach, odnajdywali dawne sprzęty domowego użytku i opisywali ich budowę i przeznaczenie oraz fotografowali  współczesne odpowiedniki znalezionych sprzętów.  Ponadto w każdej szkole grupy projektowe przygotowały wystawy zgromadzonych starych sprzętów domowego użytku, a zgromadzone materiały zostały zdigitalizowane poprzez wykonanie skanu starych zdjęć oraz fotografii starych przedmiotów. Uczestnicy także przeprowadzili wywiad z najstarszymi mieszkańcami swojej miejscowości, wzięli udział w lekcji muzealnej „Tajemnice zamkowej kuchni i spiżarni” w muzeum „Zamek w Dębnie”, konkursie historycznym „Drogi do niepodległości, z miast, miasteczek i wiosek – z dni codziennych do chwały” oraz  w dwugodzinnej prelekcji historycznej pana Zbigniewa Mirosławskiego pt. „Pierwsze niepodległe”, zorganizowanej na terenie ich szkoły i skierowanej do wszystkich uczniów danej placówki. W październiku uczniowie szkół projektowych uczestniczyli w konkursie plastycznym „Pocztówka okolicznościowa na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Grupy projektowe brały udział także w kursie z podstaw fotografii plenerowej i studyjnej oraz uczyli się skanowania i obróbki graficznej zdjęć.

Finał projektu rozpoczął muzyczny akcent w wykonaniu zespołu smyczkowego ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie prowadzonego przez panią Wiolettę Synycję.

Następnie po krótkim wprowadzeniu przedstawienie historyczne pt. „100 lat młodości” zaprezentowała grupa teatralna z SP we Wróblowicach.

Kolejnym punktem było zaprezentowanie wypracowanych materiałów przez poszczególne grupy projektowe oraz prezentacja laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu.

Konkurs na pocztówkę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Na poziomie klas I – IV:

I miejsce – Bartosz Bradło – SP w Lubczy

II miejsce – Jakub Świderski – SP w Stróżach

III miejsce – Jakub Iwaniec – SP w Ryglicach

Wyróżnienie –           Sandra Zielińska (SP w Stróżach)

Na poziomie klas V – VIII szkół podstawowych i III gimnazjum:

I miejsce – Anna Lesiak  – SP w Lubczy

II miejsce – Oliwia Pacura – SP w Stróżach

III miejsce – Maksymilian Nowak – SP w Buchcicach

Wyróżnienie –           Wiktoria Kos (SP w Zalasowej)

                                   Natalia Cetera (SP w Buchcicach)

                                   Wiktoria Gąsior (SP w Rzepienniku Biskupim)

                                   Jakub Polak (SP w Rzepienniku Strzyżewskim)

Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości, z miast, miasteczek i wiosek – z dni codziennych do chwały”:

I miejsce –  Aleksandra Stojak        – SP w Kowalowej    

II miejsce – Amelia Wolska  –          SP w Joninach                                  
III miejsce – Amelka Podlasek        SP w Ryglicach                     

Konkurs „Cztery pory roku na zamku w Dębnie”:

I miejsce – Kinga Sułkowska – SP w Stróżach

II miejsce – Natalia Klocek – SP w Stróżach

III miejsce – Oliwia Pacura – SP w Stróżach

Dyplomy i nagrody laureatom konkursów wręczał Zastępca Burmistrza Tuchowa pan Wiktor Chrzanowski.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom za przyjęcie projektu do swoich szkół oraz nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w działania projektowe.

Katarzyna Skrzyniarz

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”

« 3 z 3 »