Historia zatrzymana w kadrze… – edycja 2018

Od początku nowego roku szkolnego Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” realizuje projekt „Historia zatrzymana w kadrze” współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Bierze w nim udział 16 szkół podstawowych z powiatu tarnowskiego. Są to:

 

z gminy Tuchów – Publiczna Szkoła Podstawowa im. sierż. AK J. Siwaka ”Waligóry” w Buchcicach,

z gminy Gromnik – SP w Brzozowej, SP w Rzepienniku Marciszewskim, SP w Siemiechowie,

z gminy Ryglice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej, SP im. Jana Pawła II w Joninach, SP w Kowalowej, Zespół Szkół w Lubczy, SP w Woli Lubeckiej, SP w Ryglicach,

z gminy Ciężkowice – SP w Bogoniowicach,

z gminy Zakliczyn – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki  w Stróżach, SP im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej, Niepubliczna SP we Wróblowicach,

z gminy Rzepiennik Strzyżewski – SP w Rzepienniku Strzyżewskim, SP w Rzepienniku Biskupim.

 

„Historia zatrzymana w kadrze…” to cykl przedsięwzięć adresowanych do 175 uczniów, w ramach projektu uczestnicy:

 • pracując w grupach pod kierunkiem opiekunów będą odnajdywać w zbiorach rodzinnych stare zdjęcia i je opisywać;
 • w miarę możliwości uczestnicy będą robić współczesne zdjęcia miejsc ujętych na odnalezionych fotografiach;
 • będą odnajdywać dawne sprzęty domowego użytku i opisywać ich budowę i przeznaczenie;
 • sfotografują współczesne odpowiedniki znalezionych sprzętów;
 • w każdej szkole grupy projektowe przygotują wystawy zgromadzonych starych sprzętów domowego użytku;
 • zgromadzone materiały zostaną zdigitalizowane poprzez wykonanie skanu starych zdjęć oraz fotografii starych przedmiotów;
 • przeprowadzą wywiad z najstarszymi mieszkańcami swojej miejscowości;
 • wezmą udział w lekcji muzealnej „Tajemnice zamkowej kuchni i spiżarni” w muzeum „Zamek w Dębnie”;
 • wezmą udział w konkursie historycznym „Drogi do niepodległości, z miast, miasteczek i wiosek – z dni codziennych do chwały”, na którym wykażą się wiedzą o działaniach niepodległościowych w Tarnowie i na ziemiach powiatu tarnowskiego oraz na temat realiów życia na początku XX wieku;
 • wezmą udział w dwugodzinnej prelekcji historycznej pt. „Pierwsze niepodległe”, zorganizowanej na terenie ich szkoły i skierowanej do wszystkich uczniów danej placówki. Prelekcję poprowadzi historyk – członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kapituły Obchodów 100-lecia Niepodległości w Tarnowie;
 • będą mogli wziąć udział w konkursie plastycznym „Pocztówka okolicznościowa na 100-lecie odzyskania niepodległości”;
 • wezmą też udział w kursie fotograficzno- komputerowym (skanowanie i obróbka cyfrowa zdjęć, podstawy fotografii, wykonanie kolażu oraz współtworzenie bloga);
 • na bieżąco będą współprowadzić bloga projektowego;
 • grupa teatralna z SP we Wróblowicach podczas finału zaprezentuje przedstawienie historyczne odnoszące się do regionalnych wydarzeń 1918 r., osadzone w tamtejszych realiach życia.