Historia zatrzymana w kadrze – edycja 2018

Podobnie jak przed rokiem, nasza inicjatywa pt.: „Historia zatrzymana w kadrze ” uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Historia zatrzymana w kadrze – edycja 2018” to cykl przedsięwzięć adresowanych do 175 uczniów z 16 szkół podstawowych powiatu tarnowskiego w woj. małopolskim w okresie od 01-06-2018 r. do 31-08-2019 r.

Uczestnicy pracując w grupach pod kierunkiem opiekunów będą mieli do wykonania 3 duże zadania. Jedno z nich to odnajdywanie w zbiorach rodzinnych starych zdjęć (jeśli jest to możliwe, związanych z działaniami niepodległościowymi w regionie, inne co najmniej sprzed 50 lat) oraz zaangażowanie starszego pokolenia do pomocy w opisywaniu miejsc i historii osób przedstawionych na zdjęciu. W miarę możliwości uczestnicy będą wykonywać współczesne zdjęcia miejsc ujętych na odnalezionych fotografiach. Drugie zadanie polegać będzie na odnajdywaniu dawnych sprzętów domowego użytku i opisywaniu ich budowy i przeznaczenia z pomocą dostępnych źródeł oraz z wykorzystaniem wiedzy seniorów. Następnie uczniowie sfotografują współczesne odpowiedniki znalezionych sprzętów. W każdej szkole grupy projektowe przygotują wystawy zgromadzonych starych sprzętów domowego użytku. Zgromadzone materiały zostaną zdigitalizowane poprzez wykonanie skanu starych zdjęć oraz fotografii starych przedmiotów. Trzecie zadanie to wywiad z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, z której pochodzą uczestnicy projektu. Tematem wywiadu powinny być wspomnienia z jak najdalszego okresu, najlepiej nawiązujące do regionalnych wydarzeń historycznych, opowiadanie o dawnych realiach życia, opowiadania przodków związane z walkami niepodległościowymi.
W celu zwiększenia wiedzy uczestników na temat dawnych narzędzi gospodarskich i przedmiotów domowego użytku uczestnicy wezmą udział w lekcji muzealnej „Tajemnice zamkowej kuchni i spiżarni” w muzeum „Zamek w Dębnie”.

W związku z tym, że Tarnów jest pierwszym niepodległym miastem w Polsce, uczestnicy wezmą udział w konkursie historycznym „Drogi do niepodległości, z miast, miasteczek i wiosek – z dni codziennych do chwały”, na którym wykażą się wiedzą o działaniach niepodległościowych w Tarnowie i na ziemiach powiatu tarnowskiego oraz na temat realiów życia na początku XX wieku.

W ramach przygotowania do konkursu uczestnicy wezmą udział w dwugodzinnej prelekcji historycznej pt. „Pierwsze niepodległe”, zorganizowanej na terenie ich szkoły i skierowanej do wszystkich uczniów danej placówki. Prelekcję poprowadzi historyk, m.in. członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kapituły Obchodów 100-lecia Niepodległości w Tarnowie.
Wykorzystując wiedzę z prelekcji historycznej wszyscy uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie plastycznym „Pocztówka okolicznościowa na 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Uczestnicy z grup projektowych wezmą też udział w kursie komputerowym (skanowanie i obróbka cyfrowa zdjęć, podstawy fotografii, wykonanie kolażu oraz współtworzenie bloga). Z odnalezionych i wykonanych zdjęć przygotują prezentację, na bieżąco będą współprowadzić bloga projektowego.

Na koniec uczestnicy wezmą udział finale projektu, w którym każda grupa krótko zaprezentuje wypracowane materiały.

Grupa teatralna podczas finału zaprezentuje przedstawienie historyczne odnoszące się do regionalnych wydarzeń 1918 r. osadzone w tamtejszych realiach życia. W trakcie finału zostaną także nagrodzeni laureaci konkursu historycznego i plastycznego, a prace plastyczne zostaną wtedy wyeksponowane. W finale udział wezmą również seniorzy, którzy aktywnie włączali się w gromadzenie i opisywanie zebranych podczas realizacji projektu materiałów. Produktem projektu będzie również publikacja poprojektowa w formie książkowej i elektronicznej oraz karty do gry, ze zdjęciami uczestników projektu przed ich szkołą, wystaw szkolnych, miejsc w regionie tarnowskim związanych z odzyskaniem niepodległości.