MAITRI

8 marca 2016 r. Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” oraz Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI podpisali umowę partnerską, na mocy której Fundacja zobowiązała się m.in. do przeprowadzania zbiórek artykułów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Afryki oraz bezpłatnego pośrednictwa w opłacaniu kosztów utrzymania i edukacji dziecka (tzw. Adopcja Serca).

Miesięczna składka na utrzymanie i szkołę dziecka z poziomu szkoły podstawowej to równowartość 13 euro. Pomocy udziela się do czasu usamodzielnienia, tj. do 18 roku życia, w uzasadnionych przypadkach dłużej.

Z kolei miesięczna składka na utrzymanie i szkołę ucznia szkoły średniej to 17 euro. Pomoc potrzebna jest przez około 6 lat, gdyż tyle trwa nauka w szkole średniej. Uczniowie powinni ją rozpocząć w wieku 13 lat, jednak z powodu trudnej sytuacji życiowej często następuje to później, czasem nawet powyżej 20. roku życia.

W przeliczeniu na złotówki za mniej niż 100 zł miesięcznie można zapewnić dziecku naukę i wyżywienie – biorąc pod uwagę realia życia w naszym kraju jest to naprawdę niewiele. Dlatego zapraszamy szkoły i osoby prywatne do włączenia się w ten program i pomoc najuboższym dzieciom.

Wpłat można dokonywać także jednorazowo na dożywianie dzieci w ośrodkach misyjnych współpracujących z Ruchem „Maitri”.

W ciągu najbliższych miesięcy będziemy prowadzić zbiórkę lekkich materiałów edukacyjnych dla dzieci pozostających pod opieką sióstr w Rwandzie (Afryka Centralna).

W zakres zbiórki będą wchodzić:

– gumki do mazania,
– flamastry dobrej jakości,
– lekkie długopisy (ale nieżelowe), najlepiej wciskane, a nie ze skuwką (dzieci noszą
w kieszonkach i takie szybciej wysychają),
– kredki Bambino,
– piłki wszelkiego rodzaju, także kauczukowe,
– kątomierze, krótkie linijki.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do zbiórki proszę o kontakt:

Katarzyna Skrzyniarz

k.skrzyniarz@synergia.tuchow.pl

tel.793 148 150