Projekty i konkursy edukacyjne

Celem Fundacji Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” jest m.in. prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej i kulturalnej, szczególnie w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Cel ten realizujemy opracowując i przeprowadzając projekty edukacyjne dla uczniów województwa małopolskiego.